Close

Văn hóa - Thể thao

AN TÍN TRAVEL ĐÀ NĂNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ BM VNAH DỊP GIÁNG SINH VÀ ĐÓN NĂM MỚI
Play video

AN TÍN TRAVEL ĐÀ NĂNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ BM VNAH DỊP GIÁNG SINH VÀ ĐÓN NĂM MỚI

  • 04/04/2017 04:04

Biên tập: KIM BÌNH Quay phim: PHI PHI Dựng phim ĐÌNH ĐÌNH Gíam đốc sản xuất NGUYỄN CHÍ TOẠI Tháng 12/2016

1 Thích    12 Lượt xem
Đêm nhạc Minh Trang và những người bạn
Play video

Đêm nhạc Minh Trang và những người bạn

  • 28/03/2017 11:13

Biên tập KIM BÌNH Thể hiện lời bình KIM BÌNH NGUYỄN CƯỜNG Quay phim TƯỜNG LÊ QUỐC BẢO Dựng phim QUỐC BẢO Chỉ đạo sản xuất PETER NHIÊN Các thành viên tham gia: TỐNG PHI NGUYỄN CƯỜNG CAO HÙNG SƠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN- TRUYỀN THÔNG ICT VIỆT NAM Sản xuất tháng 3 năm 2017

0 Thích    10 Lượt xem
Lời cảm ơn của Minh Trang
Play video

Lời cảm ơn của Minh Trang

  • 27/03/2017 22:47

Biên tập KIM BÌNH Thể hiện lời bình KIM BÌNH NGUYỄN CƯỜNG Quay phim TƯỜNG LÊ QUỐC BẢO Dựng phim QUỐC BẢO Chỉ đạo sản xuất PETER NHIÊN Các thành viên tham gia: TỐNG PHI NGUYỄN CƯỜNG CAO HÙNG SƠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN- TRUYỀN THÔNG ICT VIỆT NAM Sản xuất tháng 3 năm 2017

0 Thích    19 Lượt xem
Đêm nhạc Minh Trang’s Teachers and Concert Programme hội tụ và thăng hoa
Play video

Đêm nhạc Minh Trang’s Teachers and Concert Programme hội tụ và thăng hoa

  • 27/03/2017 22:22

Biên tập KIM BÌNH Thể hiện lời bình KIM BÌNH NGUYỄN CƯỜNG Quay phim TƯỜNG LÊ QUỐC BẢO Dựng phim QUỐC BẢO Chỉ đạo sản xuất PETER NHIÊN Các thành viên tham gia: TỐNG PHI NGUYỄN CƯỜNG CAO HÙNG SƠN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN- TRUYỀN THÔNG ICT VIỆT NAM Sản xuất tháng 3 năm 2017

0 Thích    17 Lượt xem