Close

Thành viên

Thành viên

28/03/2016 17:19


iTV.net.vn cung cấp 2 loại tài khoản thành viên: Thành viên cá nhân, Thành viên Tổ chức/ Doanh nghiệp

Quyền lợi thành viên:

  1. Được tạo tài khoản và cập nhật thông tin miễn phí
  2. Được đăng tải video clip không giới hạn số lượng
  3. Được xuất bản và chia sẻ video clip theo địa chỉ riêng
  4. Được tạo trang Video theo tên riêng
  5. Được tự động kết nối và chia sẻ video clip qua các hệ thống tích hợp như Youtube, Facebook, …

Trách nhiệm Thành viên:

  1. Tự chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật thông tin tài khoản
  2. Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp lên hệ thống.
  3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các video clip do mình đăng tải lên hệ thống.
  4. Tuân thủ nghiêm ngặt luật bản quyền, tác quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành của quốc gia và quốc tế.
  5. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chính sách sử dụng dịch vụ của iTV.net.vn và các mạng xã hội tích hợp.

Việc tham gia thành viên của iTV.net.vn là hoàn toàn miễn phí!